Vågen Försäkringsbyrå

Som försäkringsförmedlare arbetar vi med hela marknadens utbud i vårt sortiment. Samtliga försäkringsbolag och fondkommissionärer med ett fåtal undantag finns hos oss, allt för att vi skall kunna jämföra och hitta de olika bolagens styrkor och lägsta priser då inget bolag är bäst på allt.

Vi är aldrig ett fördyrande mellanled. Oftast gäller t o m ett lägre pris hos oss än direkt via banken och försäkringsbolaget. Detta då vi genom vår organisation prispressar våra leverantörer.

Vi jobbar nära både privatpersonen och företagaren med familj. Vi är experter på de upplägg där skatt påverkas av försäkring och penningplacering därtill.

Vår, för branschen, höga ålder och obefintliga personalomsättning är också en nyckel till kundernas trygghet och förtroende.

Tel: 0431 41 72 70

Mail: helsingborg@vagen.se

Besöksadress: Hävertgatan 29, 254 42 Helsingborg

Postadress: Hävertgatan 29, 254 42 Helsingborg