Du når oss på 0727-26 64 30 eller via

kontakt@profondorekrytering.se

Hävertgatan 29 | 254 42 Helsingborg

Profondo Rekrytering

det är dags för något nytt

Vår mångåriga erfarenhet har gett oss fräscha idéer för hur rekrytering görs bäst. Vår metod utgår ifrån grundliga behovsanalyser, sofistikerad matchningsmetodik och inte minst ett stort personligt engagemang.

Vi kallar den Profondometoden.

Den leder till lyckade rekryteringar.

Hör av dig och berätta mer!

www.profondorekrytering.se