seminar-594125.jpg
 
 

Co-working är ett spännande begrepp...

Vårt sätt att arbeta har förändrats. Företag krymper kontorsytorna till förmån för mötesplatser, många överger sina fasta kontorsplatser. med teknikens hjälp kan man arbeta vart som helst ifrån: på cafér, i hotellobbies och hemifrån. Men för de flesta av oss är behovet av en lugn plats att jobba ostärt ifrån den sociala samvaron och möjligheten att knyta kontakter, nätverka och skapa affärer viktiga faktorer. Co-working är ett spännande begrepp som fått ett allt större genomslag. I framtiden kommer affärer att skapas där människor samarbetar över gränserna.