JohanK2.jpg

Johan Krönmark

Företagsmäklare

Personligen förordnad besiktnings-/ värderingsman

Rörelsevärdering inkl. varulager och inventarier av Sveriges Handelskamrar

Tel 042-16 04 00 / 070-877 10 76

se.linkedin.com/in/johankronmark

    

 

 

Nexxt Företagsmäklare

Vi förstår det lilla och medelstora företagets situation, affärslogik och verksamhet. 

Vi agerar som projektledare i processen att finna en köpare till ditt företag och få det rätta värdet. 

I den processen behövs bankmän, revisorer och jurister. För att ta processen dit behövs en projektledare som förstår affärer, förstår ditt företag och kan skapa aktiviteter runt företaget för att finna en köpare.

Välkommen och slå mig en signal om du går i säljtankar.

www.nexxt.se

johan.kronmark@nexxt.se

Förordnad besiktningsman

Sveriges Handelskamrar

Behöver du få ditt företag värderat? Vi utför oberoende värdering av företag och verksamheter.

www.besiktning.nu

kronmarks.vu@gmail.com