E-post: info@ergocomfort.se

Postadress:

Box 15031
250 15 Helsingborg
Sverige

Telefon: 042-610 56 00

www.ergocomfort.se

Ergocomfort

Vi på ErgoComfort Sweden AB brinner för en bra ergonomisk arbetsmiljö till alla. Precis som professionella idrottare förtjänar de bästa möjliga förhållanden för träning och match, så behöver vi det i vår dagliga arbetsmiljö. Bra ergonomiska förhållanden stödjer vårt välbefinnande och gör företaget konkurrenskraftigt och välmående.   

Vi ger dig gärna goda råd om bra arbetsmiljö och ergonomi!