Workspace

det Adaptiva kontoret

Man skulle kunna tro att vi hyr ut kontor, ungefär som ett kontorshotell. Men egentligen hyr vi ut en tjänst. Här väljer du arbetsplats för dagen som passar dina behov. Vill du sitta själv, eller i mer loungemiljö, har du möten och behöver konferensmiljö , vill du stå och arbeta – ja, här har du alla möjligheter 

Klistret

Det som håller ihop oss

På Patronen ordnar vi allt från daglig gemensam frukost, till föredrag, events och kvällsaktiviteter som att tura eller liknande. Vår kontorsassistent ser till att fylla vår gemensamma kalender med både affärsorienterade och roliga tillställningar att välja mellan.

 

Priser

Bli medlem och bli en i gänget

Vi hyr inte ut kontor, utan egentligen ger vi dig friheten att jobba på det sätt som passar dig och situationen bäst. Det innebär att du kommer till ett rent skrivbord, och lämnar det också så. Att bli medlem innebär att du har rabatter och förmåner på en rad ställen. 

Om oss

Ett familjeföretag I nordvästra Skåne

Vi på Sjödin Fastigheter tycker om livet i Skåne. Vi inriktar oss på förvärv, förädling och förvaltning av främst bostadsfastigheter i anslutning till våra europavägar E4 & E6. Vår satsning på Patronen Workspace är ett led i att vi vill inte bara att människor ska bo bra, utan också trivas på jobbet.